Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2017

Innhold