Representantforslag om å sikre ankerett for veteraner i erstatningssaker om personskader

Dokument 8:203 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (R)

Saksgang