Representantforslag om å sikre veteraner i internasjonale operasjoner etter 2010 klageadgang på vedtak i erstatningssaker om psykiske skader som følge av utenlandstjeneste

Dokument 8:220 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Audun Lysbakken, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Petter Eide Saken er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang