Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om å sikre ankerett for veteraner i erstatningssaker om personskader

Dokument 8:203 S (2017-2018), Innst. 28 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar MoxnesSaken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteenForslag fra (R)Innstilling avgitt 31.10.2018Innst. 28 S (2018-2019)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet to representantforslag fra henholdsvis Rødt og SV om ankerett og klageadgang på vedtak i erstatningssaker for veteraner. Med flertall fra Ap, Sp, SV og KrF vedtok Stortinget å be regjeringen om å legge frem forslag til lov- og forskriftsendringer for å innføre en klagemulighet for avgjørelser om erstatning også for psykiske belastningsskader som følge av tjenestegjøring i internasjonale operasjoner etter 1. januar 2010. Med flertall fra H, Frp, V, KrF og R, ble det vedtatt å etablere en klageordning for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner etter 2010 og har pådratt seg psykiske skader i slike operasjoner. Med samme flertall vedtok Stortinget at veteranorganisasjonene skal involveres i utarbeidelsen av klageordningens innretning. Etablering av klageordningen forutsettes å inngå i mandatet til den eksternt ledede arbeidsgruppen nedsatt av Forsvarsdepartementet.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 31.10.2018

  Behandlet i Stortinget: 27.11.2018