Representantforslag om å sikre kvaliteten i spesialistutdanningen for leger

Dokument 8:210 S (2017-2018), Innst. 339 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 05.06.2018 Innst. 339 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra medlemmer fra Kristelig Folkeparti om å sikre kvaliteten i spesialistutdanningen for leger. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er det vedtatt å be regjeringen sikre kvalitet i spesialistutdanningen for leger gjennom nasjonalt standardiserte læringsaktiviteter, og følge opp at de regionale helseforetakene legger anbefalt antall læringsaktiviteter, benevnt som prosedyrelistene, til grunn for å sikre grunnleggende og lik kompetanse for alle legespesialister som utdannes i Norge.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2018