Representantforslag om å etablere et etikkråd for Statens pensjonsfond Norge etter modell fra Statens pensjonsfond utland

Dokument 8:214 S (2017-2018), Innst. 361 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad, Steinar Reiten Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 31.05.2018 Innst. 361 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Statens pensjonsfond Norge forvaltes av Folketrygdfondet. Stortinget har behandlet et representantforslag fra KrF om å etablere et etikkråd for Statens pensjonsfond Norge etter modell fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (oljefondet). Forslaget ble behandlet samtidig med stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge og Statens pensjonsfond utland, jf. Innst. 370 S 82017-2018), og representantforslaget ble dermed vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2018