Om Norges deltagelse i Europarådets virksomhet i 1984.

St. meld. nr. 59, innst. S. nr. 103 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.03.1987 Innst. S. nr. 103 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.1987

   Behandlet i Stortinget: 19.05.1987