Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA - statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)

Prop. 118 S (2017-2018), Innst. 18 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.10.2018 Innst. 18 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsbergruppen ASA - statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon). Stortinget har enstemmig sluttet seg til forslaget fra regjeringen som innebærer at staten stemmer for den foreslåtte fortrinnsemisjonen i Kongsberg-gruppen og deltar proratarisk i den i forbindelse med kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.10.2018

   Behandlet i Stortinget: 09.10.2018