Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA - statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (09.10.2018 Kl. 10:44:26)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsbergruppen ASA - statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon). Stortinget har enstemmig sluttet seg til forslaget fra regjeringen som innebærer at staten stemmer for den foreslåtte fortrinnsemisjonen i Kongsberg-gruppen og deltar proratarisk i den i forbindelse med kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger