Representantforslag om å sikre full openheit om legemiddelprisar i den offentlege helsetjenesta

Dokument 8:20 S (2018-2019), Innst. 207 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 12.03.2019 Innst. 207 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet to representantforslag om åpenhet om legemiddelpriser, det ene fremmet av representanter fra Arbeiderpartiet og det andre av Kjersti Toppe. Ingen av forslagene ble vedtatt. Regjeringspartiene peker i innstillingen på at åpenhet i noen tilfeller vil kunne føre til høyere priser på legemidler. Opposisjonspartiene er kritiske til hemmelighold og ser med bekymring på at offentligheten ikke kjenner kostnadene ved en stadig økende andel av behandlingen som tilbys i helsetjenesten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 28.03.2019