Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet

Prop. 19 S (2018-2019), Innst. 92 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 03.12.2018 Innst. 92 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har handsama endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet. Endringane ble vedtekene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2018