Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet

Prop. 22 S (2018-2019), Innst. 103 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 06.12.2018 Innst. 103 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2018