Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om evaluering av Norges deltakelse i operasjonene i Libya i 2011

Innst. 226 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 27.03.2019 Innst. 226 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holdt den 8. januar redegjørelse for Stortinget om evalueringen av Norges deltakelse i operasjonene i Libya i 2011. Redegjørelsen ble oversendt utenriks- og forsvarskomiteen for videre behandling. I innstillingen fremmet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti et forslag. Videre fremmet Sosialistisk Venstreparti ytterligere fem mindretallsforslag i saken. Ingen av forslagene ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 02.04.2019