Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om evaluering av Norges deltakelse i operasjonene i Libya i 2011

Status: Redegjørelsen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status