Bestemmelser om sikkerhetslovens anvendelse for Stortingets administrasjon

Innst. 122 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.12.2018 Innst. 122 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt bestemmelser om sikkerhetslovens anvendelse for Stortingets administrasjon. Stortinget vedtok i mars 2018 en ny lov om nasjonal sikkerhet - lov 1. juni 2018 nr. 24 (sikkerhetsloven). Loven skal gjelde for Stortinget i den utstrekning Stortinget bestemmer det. I følge de vedtatte bestemmelsene skal loven gjelde for Stortingets administrasjon, men med noen unntak og tilpasninger med bakgrunn i konstitusjonelle hensyn. Blant annet skal Stortingets administrasjon være egen klareringsmyndighet for Stortinget med Stortingets presidentskap som klageinstans.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2018