Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Meld. St. 14 (2018-2019)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Finansdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang