Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Meld. St. 14 (2018-2019), Innst. 339 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 339 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om energiaksjene i Statens pensjonsfond utland. Meldingen ble vedlagt protokollen, som innebærer at Stortinget har tatt meldingen til orientering.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2019