Representantforslag om å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift

Dokument 8:75 S (2018-2019), Innst. 249 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Inge Lien, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Nils T. Bjørke, Siv Mossleth, Willfred Nordlund Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 25.04.2019 Innst. 249 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 75 S (2018-2019) fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Willfred Nordlund, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Geir Inge Lien og Nils T. Bjørke om å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift, jf. Innst. 249 S (2018-2019). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.2019

   Behandlet i Stortinget: 09.05.2019