Endringer i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet (endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.)

Prop. 51 S (2018-2019), Innst. 225 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 26.03.2019 Innst. 225 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt bevilgningsendringer i statsbudsjettet 2019 som grunnlag for regjeringens forskriftsgjennomføring av endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 02.04.2019