Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet (endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.)

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 26. mars 2019

Henrik Asheim

Vetle Wang Soleim

leder

ordfører