Oppnevning av direktør for Norges institusion for menneskerettigheter

Innst. 218 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.03.2019 Innst. 218 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av ny direktør for Norges institusjon for menenskerettigheter (NIM). Konstituert direktør og tidligere nestleder i NIM, Adele Matheson Mestad, ble enstemmig tilsatt. Tilsettingen gjelder for tidsrommet 1. april 2019 til 31. mars 2025.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2019