Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter

Dette dokument

  • Innst. 218 S (2018–2019)
  • Kildedok:
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 14. mars 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Abid Q. Raja