Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.06.2019 Kl. 16:44:02)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har samtykket til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten. Forordningen gjelder videreutvikling av Schengen-regelverket som innebærer at det opprettes et europeisk grense- og kystvaktbyrå som fortsatt skal bære kortnavnet Frontex. Hensikten er å videreutvikle Frontex sitt mandat og styrke samhandlingen mellom medlemsstatene og Frontex.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger