Representantforslag om gratis skolemat til alle

Dokument 8:124 S (2018-2019), Innst. 380 S (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Mona Fagerås, Sheida Sangtarash Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 06.06.2019 Innst. 380 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om at Stortinget skal be regjeringen om å legge frem en plan for gradvis innføring av et gratis skolemat i grunnskolen. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2019