Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner

Prop. 112 S (2018-2019), Innst. 34 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 12.11.2019 Innst. 34 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.2019

   Debattert i Stortinget 21.11.2019
   Votert i Stortinget 21.11.2019