Endringer på statsbudsjettet for 1987 under diverse kapitler administrert av Utenriksdepartementet og Departementet for utviklingshjelp.

St. prp. nr. 89, innst. S. nr. 250 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet