Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Meld. St. 26 (2018-2019)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen

Saksgang