Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

Prop. 121 S (2018-2019), Innst. 131 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 17.12.2019 Innst. 131 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse (2019-2024). Et forslag fra opposisjonspartiene om å be regjeringen legge frem en ny helhetlig forpliktende opptrappingsplan fikk ikke flertall. Med regjeringspartienes og Fremskrittspartiets støtte er det vedtatt å gjennomføre opptrappingsplanen i tråd med hovedlinjene i proposisjonen, og at de satsingene som har vært igangsatt i regjeringsperioden videreføres og videreutvikles. Det ble også enstemmig vedtatt å be regjeringen gjennomføre et prøveprosjekt der helsesykepleiere kan henvise barn og unge til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.2019

   Debattert i Stortinget 30.01.2020
   Votert i Stortinget 04.02.2020