Representantforslag om en ny og moderne pårørendepolitikk

Dokument 8:181 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang