Representantforslag om en ny og moderne pårørendepolitikk

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete, Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 11.02.2020 Innst. 155 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra medlemmer fra Senterpartiet om en ny og moderne pårørendepolitikk. Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet støttet ikke forslagene, som dermed ikke ble vedtatt. I innstillingen til saken sier en enstemmig helse- og omsorgskomite at den har merket seg at regjeringen arbeider med en pårørendestrategi, og at komiteen ser frem til fremleggelsen av denne.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2020

   Debattert i Stortinget 25.02.2020
   Votert i Stortinget 27.02.2020