Representantforslag om en styrking av rekenæringen

Dokument 8:184 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Torgeir Knag Fylkesnes Saken er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang