Representantforslag om en styrking av rekenæringen

Dokument 8:184 S (2018-2019), Innst. 75 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 26.11.2019 Innst. 75 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Torgeir Knag Fylkesnes, Sosialistisk Venstreparti, om en styrking av rekenæringen. Det ble besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2019

   Debattert i Stortinget 03.12.2019
   Votert i Stortinget 03.12.2019