Representantforslag om framtidas oppdrettsnæring

Dokument 8:185 S (2018-2019), Innst. 159 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Nævra, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 11.02.2020 Innst. 159 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et repesentantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Karin Andersen og Arne Nævra om framtidas oppdrettsnæring. Forslaget oppnådde ikke flertall i Stortinget. Ulike mindretallsforslag i saken ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2020

   Debattert i Stortinget 27.02.2020
   Votert i Stortinget 27.02.2020