Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)

Prop. 129 L (2018-2019), Innst. 53 L (2019-2020), Lovvedtak 9 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementetSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenInnstilling avgitt 19.11.2019Innst. 53 L (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg). For rett til barne- og ektefelletillegg (forsørgingstillegg) stilles det krav om bosetting og opphold i Norge for barn og ektefelle det mottas forsørgingstillegg for. Det stilles krav om bosetting i Norge for mottakere av forsørgingstillegg til alderspensjon og uføretrygd.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 19.11.2019

  Behandlet andre gang i Stortinget 03.12.2019