Voteringsoversikt for sak:

Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:22:22)

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:22:52)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:23:22)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg). For rett til barne- og ektefelletillegg (forsørgingstillegg) stilles det krav om bosetting og opphold i Norge for barn og ektefelle det mottas forsørgingstillegg for. Det stilles krav om bosetting i Norge for mottakere av forsørgingstillegg til alderspensjon og uføretrygd.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet