Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 19. november 2019

Erlend Wiborg

Helge André Njåstad

leder

ordfører