Representantforslag om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet

Dokument 8:4 S (2019-2020), Innst. 120 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 17.12.2019 Innst. 120 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet. I dag er det et krav at fødende med mer enn 90 minutters reisevei skal gis slik følgetjeneste. Forslaget om å redusere dette kravet til 60 minutter fikk bare støtte fra Senterpartiet og Rødt, og ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.2019

   Debattert i Stortinget 04.02.2020
   Votert i Stortinget 04.02.2020