Representantforslag om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet

Dokument 8:4 S (2019-2020)

Merknad

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til denne saken. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til helse-omsorg@stortinget.no senest tirsdag 3. november. Det legges ikke opp til noen muntlig høring i denne saken.

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang