Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet

Prop. 13 S (2019-2020), Innst. 118 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2019 Innst. 118 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet. Det er vedtatt endringer på en rekke budsjettkapitler, i tråd med forslaget fra regjeringen. Totalt utgjør endringene en økning i bevilgningene til Forsvarsdepartementet på ca. 102,8 mill. kroner på utgiftssiden, og ca. 115,7 mill. kroner på inntektssiden. Det ble også vedtatt en økning på ca. 2,5 mrd. kroner i bestillingsfullmakten på kap. 1720, post 01, hovedsakelig som følge av en ny, langvarig kontrakt med NAMMO AS for leveranser av ammunisjon.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2019

   Debattert i Stortinget 17.12.2019
   Votert i Stortinget 19.12.2019