Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i bioteknologiloven mv.

Prop. 34 L (2019-2020), Innst. 296 L (2019-2020), Lovvedtak 104 (2019-2020), Lovanmerkning 1 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementetSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenInnstilling avgitt 19.05.2020Innst. 296 L (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i bioteknologiloven som bl. a. innebærer at eggdonasjon og assistert befruktning til enslige blir tillatt. Ved assistert befruktning må 50 prosent av genmaterialet stamme fra paret selv, og ved assistert befruktning til enslige må egget være hentet ut fra den enslige kvinnen. Aldersgrensen for fosterdiagnostikk senkes fra 38 til 35 år. Ved søknad om assistert befruktning skal det stilles krav om at kvinnen eller paret må legge frem en barneomsorgsattest utstedt av politiet. Det blir tillatt for kvinner å lagre ubefruktede egg, også uten medisinsk begrunnelse. Denne tjenesten vil ikke bli finansiert av det offentlige. Ultralyd med tilleggsundersøkelse som kan avdekke alvorlig sykdom/skade hos fosteret, skal bli et tilbud i første trimester gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen. NIPT-testen skal tilbys alle kvinner som har krav på fosterdiagnostikk eller ved funn på tidlig ultralyd. Det skal bli tillatt for alle gravide i Norge å få utført testen.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

  Andre behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 19.05.2020

  Behandlet tredje gang i Stortinget 08.06.2020