Endringar i pasientskadeloven (forskriftsheimel om meinerstatning mv.)

Prop. 36 L (2019-2020)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen

Saksgang