Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 10.03.2020 Innst. 188 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en stortingsmelding om tidlig innstas og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, Meld. St. 6 (2019-2020). I meldingen legger regjeringen frem en rekke tiltak for å forbedre utdanningssystemet og sikre et godt tilpasset pedagogisk tilbud for alle barn og elever. Mindretallet fremmet en rekke forslag i saken, men ingen fikk flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2020

   Debattert i Stortinget 24.04.2020
   Votert i Stortinget 24.04.2020