Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Meld. St. 6 (2019-2020)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen

Saksgang