Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018

Dokument 1 (2019-2020), Innst. 46 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 14.11.2019Innst. 46 S (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Riksrevisjonen sender hvert år en rapport til Stortinget om sin kontroll og revisjon av departementene og deres underliggende virksomheter. Riksrevisjonen anser de fleste årsregnskapene til departementene og deres underliggende virksomheter for å være uten vesentlige feil eller mangler. Riksrevisjonen har kun avdekket vesentlige feil i 5 av totalt 232 reviderte årsregnskaper i 2018. Tre av disse virksomhetene er underlagt Forsvarsdepartementet. Riksrevisjonen har avdekket en rekke svakheter gjennom sine forvaltnings- og etterlevelsesrevisjoner, herunder svakheter ved sikring av kritiske IKT-systemer i politi- og lensmannsetaten og Oljedirektoratet. Stortinget har behandlet rapporten og diskutert Riksrevisjonens funn og anbefalinger.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 14.11.2019

  Debattert i Stortinget 03.12.2019
  Votert i Stortinget 03.12.2019