Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991

Budsjett-innst. S. nr. 2. for 1991

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 27.11.1990 Budsjett-innst. S. nr. 2 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1990