Foreløpig innstilling om nasjonalbudsjettet for 1991 og forslag til statsbudsjett medregnet folketrygden for 1991

St.meld. nr. 1, St.prp. nr. 1 og St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1, Budsjett-innst. S. I for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 26.11.1990 Budsjett-innst. S. I (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.1990

   Behandlet i Stortinget: 28.11.1990