Bevilgninger på statsbudsjettet for 1991

Budsjett-innst. S. nr. II. (1990-91), Jf. St.prp. nr. 1 (1990-91)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 17.12.1990 Budsjett-innst. S. II (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.1990

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1990