Bevilgninger på statsbudsjettet for 1993

Budsjett-innst. S. nr. 9. for 1993

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.11.1992 Budsjett-innst. S. nr. 9 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.1992

   Behandlet i Stortinget: 16.11.1992