Representantforslag om forbud mot fluorskismøring

Dokument 8:13 S (2019-2020), Innst. 151 S (2019-2020)

Merknad

"Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlige innspill. Skriftlige innspill kan sendes til komiteens postmottak energi-miljoe@stortinget.no innen 27. januar 2020.»

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Petter Eide Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 11.02.2020 Innst. 151 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 11.02.2020