Representantforslag om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel

Dokument 8:18 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Geir Pollestad, Terje Aasland, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (A), (Sp, (SV)

Saksgang