Representantforslag om å redusere isolasjonspraksis i fengsler som fører til risiko for tortur og umenneskelig behandling

Dokument 8:33 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang