Representantforslag om å redusere isolasjonspraksis i fengsler som fører til risiko for tortur og umenneskelig behandling

Dokument 8:33 S (2019-2020), Innst. 40 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 20.10.2020 Innst. 40 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å redusere isolasjonspraksis i fengsler som fører til risiko for tortur og umenneskelig behandling. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.2020

   Debattert i Stortinget 03.11.2020
   Votert i Stortinget 03.11.2020