Representantforslag om å styrke og utvide ordningen med gratis rettshjelp til ofre for trygdeskandalen

Dokument 8:81 S (2019-2020), Innst. 83 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Petter Eide, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 17.11.2020 Innst. 83 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra SV om å styrke og utvide ordningen med gratis rettshjelp til ofre for trygdeskandalen. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2020

   Debattert i Stortinget 26.11.2020
   Votert i Stortinget 26.11.2020