Representantforslag om å styrke og utvide ordningen med gratis rettshjelp til ofre for trygdeskandalen

Dokument 8:81 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Petter Eide, Solfrid Lerbrekk Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang