Representantforslag om etablering av et nasjonalt cluster for utvikling og produksjon av vaksiner

Dokument 8:89 S (2019-2020), Innst. 343 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Cecilie Myrseth, Ingvild Kjerkol, Jonas Gahr Støre, Nils Kristen Sandtrøen, Terje Aasland, Åsunn Lyngedal Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 02.06.2020 Innst. 343 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkol, Åsunn Lyngedal, Nils Kristen Sandtrøen og Cecilie Myrseth om etablering av et nasjonalt cluster for utvikling og produksjon av vaksiner. Forslaget oppnådde ikke flertall, og et forslag fra et mindretall ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2020

   Debattert i Stortinget 09.06.2020
   Votert i Stortinget 09.06.2020