Representantforslag om transporttiltak i krisetid

Dokument 8:90 S (2019-2020), Innst. 369 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.06.2020 Innst. 369 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om transportpolitikk i krisetid. Representantforslaget besto av ti ulike delforslag. Ingen av de ti delforslagene ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2020

   Debattert i Stortinget 15.06.2020
   Votert i Stortinget 15.06.2020