Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon) endringer i friskolelova § 3-1 og utdanningsstøtteloven

Prop. 96 L (2019-2020), endringer i friskolelova § 3-1 og utdanningsstøtteloven, Innst. 274 L (2019-2020), Lovvedtak 97 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra KunnskapsdepartementetSaken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteenInnstilling avgitt 14.05.2020Innst. 274 L (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i friskolelova og utdanningsstøtteloven. Endringene er behandlet raskt for å kunne avhjelpe konsekvenser av koronavirusutbruddet. I friskolelova er det vedtatt at departementet kan fastsette unntak fra kravet om realkompetansevurdering ved inntak av voksne søkere til friskoler. I utdanningsstøtteloven er det åpnet for at det i særlige tilfeller kan gis betalingsutsettelse i mer enn 3 år.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 14.05.2020

  Behandlet andre gang i Stortinget 26.05.2020