Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig)

Prop. 98 L (2019-2020), Innst. 390 L (2019-2020), Lovvedtak 4 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra KunnskapsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 18.06.2020Innst. 390 L (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i statsborgerloven, jf. Prop. 98 L (2019-2020) Endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig) og Innst. 390 L (2019-2020). Endringene innebærer at kravet til ferdigheter i norsk muntlig heves fra krav om at søkere har oppnådd minimum nivå A2 på muntlig prøve i norsk til at søkere har oppnådd minimum nivå B1. Det ble vedtatt at kravet til språknivå skal fremgå av loven. Endringene medfører at det ikke lenger skal stilles krav om å dokumentere gjennomført norskopplæring eller gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 18.06.2020

  Behandlet andre gang i Stortinget 20.10.2020